Diósdi Eötvös József

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Give Chance-Give Future/ Adj Esélyt-Adj Jövőt Erasmus+ KA1 2017-2019

 
 

Green Skills for Social Agriculture Erasmus+ KA2 2016-2018

 
 
 

Eseménynaptár:

 

Feliratkozás hírlevélre:

 
 

Belépés

Név:
Jelszó:


Jelszóemlékeztető >


 

Elérhetőségek:


Diósdi Eötvös József
Német Nemzetiségi
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola


2049 Diósd,
Gárdonyi Géza u. 14.

Nagy épület:
06 (23) 381 041

Kis épület:
06 (23) 381 850

Mindentudás Egyeteme

 

Világhíres feltalálóink

Asbóth Oszkár

Született :
1891 március 31-én
Pankota (Arad)

Elhunyt :
1960 február 27-én
Budapest
Fontosabb évfordulói:
1916 Csatlakozik a Kármán Tódor vezette helikopter fejlesztőkhöz
 
1918 Légcsavargyárat alapított (ELMA)
1941 Hazatért Magyarországra
   
Az 1934 évi motorcsónak versenyünkön Conte Theo Rossi olasz versenyző Asbóth féle légcsavarral, propellerrel felszerelt motorcsónakkal versenyzett és ért el 140 km/h-ás sebességet.


"Ekkor Daidalosz egy-egy pár szárnyat készített magának és fiának viasszal összeragasztott tollakból, felrepültek és ..... Ikaroszt elragadta a repülés gyönyöre, ..... apja intelmei ellenére túl közel repült a naphoz; a viasz megolvadt, a szárnyak szétestek, s az ifjú a tengerbe veszett. "

                                             

 
1891- ben született az Arad megyei Pankotán.
1909- ben, 18 éves korában megépíti első vitorlázógépét, melyet a motorkerékpárjával emelt a levegőbe.
1916- ban csatlakozott az Osztrák-Magyar Monarchia császári és kiralyi repülőcsapatok fischamendi kísérleti telepén szorgoskodó Kármán Tódor vezette magyar mérnökökből álló csoport (Petróczy István, Zsurovecz Vilmos és Kármán Tódor) helikopter fejlesztésre irányuló kísérleteihez, mint a világ egyik legkiemelkedőbb légcsavarszakértője.
1917- ben megkezdik a PKZ típusú helikopterek fejlesztését.
1918- ban elkészült az első PKZ modell, amely azonban soha sem repült.
1918- ban Asbóth gyárat alapított ELMA (Első Légcsavar Művek Albertfalva) néven az általa tervezett légcsavarok sorozatgyártására.
1918- júniusában már repült a személyzet nélküli PKZ-2.
1918- augusztusában emelkedett fel utoljára egy légibemutatón, amikor a nehézkes irányíthatósága miatt, oldalhúzás következtében belengett, leesett és összetört.
1928- szeptember 9-én Kispest mellet a levegőbe emelkedett az Asbóth féle helikoptercsavarral felszerelt és kormánysíkokkal stabilizált AH-1 típusú, saját építésű szerkezete. Hamarosan elkészült az AH sorozat utolsó tagja, az AH-4-es is.
1941- ben Németországból visszatért Magyarországra.
1945- től 1960-ig, haláláig dolgozott egy újításokat kivitelező vállalat szakértőjeként.
1954- ben kitüntetik a Fédération Aéronautique Internationale Paris a Paul Tissandier-diplomával.

Ugyanebben az évben kapta meg a Magyar Repülő Szövetség díszoklevelét.
1955- ben a Gépipari Tudományos Egyesület oklevelével tüntette ki.
1960- ban hunyt el Budapesten.

Bay Zoltán

Született :
1900 július 24-én
Gyulavári

Elhunyt :
1992 október 4-én
Washington
Fontosabb évfordulói:
1932 Házasságot köt Lázár Ilonával
1934 Megszületik Márta nevű leánya
1945 Első házassága felbomlik
1947 Házasságot köt Herczegh Júliával
1948 Magyarország elhagyása
1948 Megszületik ifjabb Bay Zoltán
1949 Megszületik második leánya, Júlia Lilla.
   
Mikor a lézer bevonult a kisérleti fizikába, ő is érdeklődéssel fordult feléje.
A fénysebesség mérésének új lehetőségét látta ezen eszközben. S ez lett a méréstan új mérföldköve is.

Publikációiban kitartóan harcolt a fénysebességen alapuló egységes idő-hosszúság standard bevezetéséért.

Bay maga is megjegyezte, hogy eddigi pályafutása során soha nem ütközött ekkora ellenállásba, mint a standardizálási rendszer.


".....Gyermeki fantáziámat különösen a Hold izgatta. Késő estig játszottam az udvaron és megigézve néztem, miként húz el a Hold a templomtorony mögött....."

                                                     Bay Zoltán

 
1900- július 24-én született a Békés megyei Gyulaváriban.
1906- 1910 között elemi iskolai tanulmányait szülőfalujában,
a Gyulavári Református Felekezeti Fiúiskolában végzi.
1910- elveszti édesapját.
1910- 1918 között testvéreivel együtt a híres Debreceni Református Kollégium diákja volt, ahol az iratok tanúsága szerint "a középiskolai tanfolyamot elvégezte és pedig az I-VIII. osztályt a debreceni református főgimnáziumban"; az érettségi vizsgákon 1918. június 27-én jelesen megfelelt.
1918- A budapesti Báró Eötvös József kollégium tagja lesz, tanulmányait a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán végzi fizika - matematika szakon. Tanárjelöltként a Trefort utcai mintagimnáziumban tanít.
1923- Középiskolai tanári oklevelet kap. Január 1-től az Elméleti Fizikai Tanszék díjas gyakornoka.
1926- ban fizikai doktorátust tett.
Április 15-én leteszi szigorlatát az elméleti és kísérleti természettanból, mint főtárgyból, valamint matematikából és kozmographiából mint melléktárgyakból "summa cum laude" jelzéssel, és mint végzett bölcsészettan hallgató a bölcsészettudományok doktorává avatják. Disszertációját "Az átlátszó közegek magnetooptikájának molekuláris elméletéhez." címmel írja - ezzel kétéves ösztöndíjat nyer a berlini Collegium Hungaricumba. Magyar ösztöndíja lejártával professzora egy német ösztöndíjra terjeszti fel. Ezután a Not-Gemeinschaft der deutschen Wissenschaften ösztöndíjasa lesz.
1926- szeptember 1-től az Elméleti Fizikai Tanszék tanársegéde.
1926- 1930 között a berlini kutatóévek következnek.
1926- 1927-ben a Physikalisch-Technische Reichsanstalt-ban, Gehrcke professzor laboratóriumában dolgozik. Itt foglalkozik a hidrogénmolekula folytonos színképén alapuló, új, nagyenergiájú ultraibolya fényforrás kifejlesztésével. Werner Steinerrel együtt szerkesztenek ibolyántúli sugárforrást, a Bay-Steiner lámpát.
1927- 1930 között a berlini egyetem Fizikai-Kémiai Intézetében dolgozott Bodenstein mellett. Itt végzett kísérletével bizonyította be először spektroszkópiai úton, hogy az aktív nitrogéngáz szabad nitrogénatomokat tartalmaz.
1929- ben Berlinben bebizonyította, hogy a kémiai reakciókban keletkező nascens nitrogén annak köszönheti különleges kémiai aktivitását, hogy az nem molekuláris, hanem atomos nitrogén.
1930- február 1-én kinevezték a szegedi egyetem Elméleti Fizika Tanszékének oktatójává.
Oktatói tevékenységén kívül a nagyfeszültségű gázkisülésekkel foglalkozott.
1930- szeptember 2-án a szegedi egyetem Elméleti Fizikai Tanszékén egyetemi tanár lett.
1932- Házasságot köt. Felesége, Lázár Ilona nagypolgári családból származik.
1934- április 4-én megszületik leánya, Márta, három gyermeke közül az egyedüliként Magyarországon.
1935- július 1-től egyetemi nyilvános rendes tanár.
Előadást tart a "Részecskeszámlálás és koincidencia mérés" címmel.
1935- "A magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszter kinevezte a szegedi Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagjai közé az 1935/ 36 tanévtol kezdodo öt év tartamára a természettanra."
1936- Budapestre költözik.
1936- szeptember 15. Aschner Lipót a TUNGSRAM vezérigazgatójának felkérésére, az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumának vezetője lesz.
A kísérleteit ezután a budapesti Tungsram Laboratóriumban és a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta.
E labornak a többivel ellentétben rendkívüli előnyei voltak, ugyanis az anyagiakra nem lehetett panasz, se a jól képzett gárdára. Bay számos szabadalmat jelentett be a labor vezetőjeként:

- nagyfeszültségű gázcsövek
- fénycsövek és elektroncsövek kifejlesztése
- elektrolumineszcenciára vonatkozó szabadalom
- rádió-vevőkészülékek áramköreinek kifejlesztése
- deciméteres rádióhullámú technika

1936- novemberében a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanárrá nevezi ki az Atomfizika tárgyköréből.
1937- ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába választották.
1938- április 11. Akadémiai székfoglaló beszédet tart az Elektronsokszorozó, mint elektronszámlálóról.
1938- 1948 között a BME-n létesített Atomfizikai Tanszék vezetője.
Még ebben az évben itt szervezi meg az első magyarországi Atomfizika tanszéket a Tungsram támogatásával.
De emellett folytatta kísérletsorozatát, melynek eredménye:

- Ő kezdeményezte az első gyorsítóberendezés építését Magyarországon.
- elektronsokszorozás elvén alapuló
részecskeszámláló
- ultrarövid hullámhosszú rádióadó- és vevőcsövek kifejlesztése
- első radarkapcsolat létrehozása a Holddal.
1944- A Bay-csoport 55 cm hullámhosszon dolgozó radarberendezést fejlesztett ki és helyezett üzembe Budapest légvédelmére.
A világháború miatt a kísérleteket csak két évvel később tudja befejezni.
1944- ben Szent-Györgyi Albertet kitűnő angol kapcsolataira építve a Kállay-kormány Isztambulba küldi. A titkos diplomáciai küldetés célja Magyarország háborúból való kiugrásának az előkészítése volt.
Bay Zoltán segítségével vált lehetővé műszakilag a titkos rádióhíd működése Budapest és London között.
1944- szeptember 1-én az Egyesült Izzó igazgatósága kinevezi az részvénytársaság vezérigazgatójává.
1945- Első házassága felbomlik.
1945- május 30-án az Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
1945- szeptember 6-án a Szent-Györgyi Albert elnöklete alatt szerveződött Természettudományi Akadémia alelnöke.
1946- február 6-án sikeres Föld-Hold radar kísérletet hajt végre.
Még ugyanezen év elején elkezdik a Napvisszhang-kísérleteket, megalapozva ezzel a radarcsillagászat alapjait.
1946- 1948 között a MTA Matematikai és Természettudományi osztályának vezetője, Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke.
1946- november 18. Akadémiai székfoglaló beszédet tart a sikeres holdradar-kísérletről a "Mikrohullámok visszaverődése a Holdról" címmel.
1947- ben külföldi kapcsolatai és hírneve révén megpróbálja újra felfrissíteni a TUNGSRAM régi nagymúltú partereivel a kapcsolatot, azonban ezt a tervét az akkori politikai helyzet miatt nem tudta megvalósítani.
1947- Újból megházasodik, felesége Herczegh Júlia erdélyi testnevelés tanárnő, akivel 45 évig - haláláig - boldog házasságban él.
Még ebben az évben kitüntetik a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével.
1948- májusában külföldre távozik. A bécsi Collegium Hungaricumban várja be családját.
1948- július 3. Salzburgban megszületik ifjabb Bay Zoltán.
1948- 1955 között a George Washington Egyetem kísérleti fizika professzora.
Itt
Neumann Jánossal folytat eszmecserét a számítógépek fejlesztéséről, valamint a gyorskoincidencia-kísérletekkel kezdett foglalkozni.
Ezen kívül
Szentgyörgyi Albert mellett biofizikai problémákkal is foglalkozott.
1949- Megszületik második leánya, Júlia Lilla.
1955- 1972-ig az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi Hivatalának munkatársaként kezd el foglalkozni a méter új definíciójával a fénysebesség alapján.
1962- nyarán vendégkutató a Szent-Györgyi Albert Izomkutató Intézetben (Massachusetts, Woods Hole).
1972- A lézerfény frekvenciájának és a mikrohullámú generátor frekvenciájának összekapcsolásával megalkotja a "fényre szabott métert".
1972- Nyugdíjba vonul, kutatómunkáját emeritus professzorként folytatja az American University-n.
1973- októberében először látogat haza Magyarországra, Szent-Györgyi Albert társaságában.
1974- Japán - a tokiói egyetemen bemutatja új mértékrendszerét.
1975- ben részt vesz az Eötvös Loránd Fizikai társulat debreceni vándorgyűlésén.
1976- Részt vesz a holdradar kísérletének harmincéves évfordulójára rendezett magyarországi megemlékezésen.
1977- Részt vesz az Eötvös Loránd Fizikai társulat egri vándorgyűlésén.
1978- július 15. Az Edinburghi Egyetem a tudományok tiszteletbeli doktora címmel tünteti ki.
1980- június 11-én John A. White-tal közösen elnyeri a Franklin Institute Boyden-díját. Bebizonyították, hogy a fénysebesség az űrben független a fény rezgésszámától.
1981- május 5. Az MTA tiszteletbeli tagjává választják.
1981- május 20-án tartotta akadémiai székfoglalóját "A radarcsillagászat és a speciális relativitáselmélet" címmel, mely  az új méterről szólt.
Publikációiban kitartóan harcolt a fénysebességen alapuló egységes idő-hosszúság standard bevezetéséért.
1981- május 27. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbeli tagja lesz.
1982- Szakmai előadássorozatot tart Torontóban.
1983- októbere. A Méter Definíció Tanácsadó Bizottság (CCDM) Párizsban a CGPM 17. ülésszakán előterjeszti Bay javaslatát, amit el is fogadnak. Magyarországon az új méter definícióját az 1991. évi 45. Törvényben rögzítették, október 9-én.
1986- A Magyar Műszaki Világtalálkozó díszvendége és plenáris előadója.
1989- rehabilitálták, helyreállították tagságának folytonosságát, újra az Akadémia rendes tagja lett.
1990- július 24-én Gyula város tiszteletbeli polgárává választja.
Ugyanezen évben díszdoktorává választja a debreceni Tudományegyetem.
1990- Majd ugyanebben az évben átveszi Göncz Árpádtól a Magyar Köztársaság Rubintokkal Ékesített Zászlórendjét.
1991- A szegedi egyetem tanácsa díszdoktorrá avatja.
1992- október 4-én hunyt el Washingtonban.
1993- április 10. Hamvait - végakaratának megfelelően - Gyulaváriban helyezik örök nyugalomra.

Bíró László

Gábor Dénes

Irinyi László

Jedlik Ányos

Luppis János

Neumann János

Öveges József

Szent-Györgyi Albert

Szilárd Leó

Szilvay Kornél

Teller Ede

Verancsics Fausztusz

Wigner Jenő

      Impresszum | Honlap térkép | Adatvédelem | Webdesign | ©2003 Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola